Aktuality

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
10/06/24
PROTO
Zájem o evropské volby se zvyšuje, účast v Turnově byla dokonce přes 40 %.
V Turnově vyhrála se ziskem 25,25 % koalice SPOLU.
🇪🇺 🇨🇿

Zájem o evropské volby se zvyšuje, účast v Turnově byla dokonce přes 40 %.
V Turnově vyhrála se ziskem 25,25 % koalice SPOLU.
🇪🇺 🇨🇿
... See MoreSee Less

06/06/24
PROTO
Již zítra se uskuteční evropské volby, ukažte, že vám na Evropě a České republice záleží, a jděte k volbám.
A pokud zvolíte nepopulistické strany, o to lépe😉
🇪🇺🇨🇿
#evropskevolby2024

Již zítra se uskuteční evropské volby, ukažte, že vám na Evropě a České republice záleží, a jděte k volbám.
A pokud zvolíte nepopulistické strany, o to lépe😉
🇪🇺🇨🇿
#evropskevolby2024
... See MoreSee Less

15/05/24
PROTO
Super nápad👍
Participativní rozpočet podporujeme. Je vidět, že i mladá generace má co říct👏

Super nápad👍
Participativní rozpočet podporujeme. Je vidět, že i mladá generace má co říct👏
... See MoreSee Less

 

Co chceme

PROTO dala dohromady skupina lidí, turnovských patriotů, kterým není jedno, jak se v jejich městě žije.
Mají podobné názory a chtějí pracovat ve prospěch rozvoje svého města a jeho obyvatel.
Naše vize je, aby byl Turnov dobrým místem k žití pro všechny generace, zajímavý pro hi-tech průmysl a atraktivní pro návštěvníky.

CO VŠECHNO CHCEME

 1. Hospodaření a rozvoj města
  • vyrovnané hospodaření, které nezatíží budoucí generace, bez klientelistických vazeb
  • mít v městských rukou cenu vody a investice do vodní infrastruktury
   • v rámci VHS Turnov nelze dosáhnout odpovídajícího postavení našeho města, proto zahájíme proces vystoupení z tohoto dobrovolného svazku obcí
   • v příštích 4 letech nezdražíme vodu
   • zvýšíme příjem do rozpočtu města o 30 mil. Kč
  • podpořit družstevní bydlení a rozvíjet lokalitu na Koňském trhu
  • na městských pozemcích:
   • upřednostnit možnost výstavby v režii města
   • prosazovat garantované nájemné u developerů
   • převod určitého počtu bytů do vlastnictví města u developerských projektů
  • odblokovat plochy pro bydlení “zabetonované” v současném územním plánu
  • řádnou péči o stávající majetek – např. rekonstrukci ulic na Daliměřicích, revitalizaci sídlišť Přepeřská a Výšinka
  • zasadíme se o výstavbu nového centra TOPTECu – moderní technologie jsou budoucností
 2. Vzdělávání a sport

  Vzdělávání

  • plnohodnotnou základní školu na Turnově II
  • vybudovat novou MŠ
  • podpořit inovativní metody a formy výuky
  • podpořit vznik dětských skupin
  • pořádat kurzy ČJ pro ukrajinské uprchlíky
  • modernizaci učeben a opravy školních budov
  • podpořit společné vzdělávání a spolupráci školy a rodiny
  • partnerský přístup zřizovatele k ředitelům příspěvkových organizací
  • podpořit výuku technických a praktických předmětů
  • koordinaci a podporu preventivních programů

  Sport

  • rekonstrukci sportovní haly a modernizaci stadionu na Turnově II
  • transparentní rozdělování sportovních dotací dle pravidel
  • podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže
 3. Sociální věci a zdravotnictví

  Sociální věci

  • chráněné bydlení
  • koordinační plánování sociálních služeb
  • podporu mezigeneračních setkávání – propojení MŠ a Domova pro seniory
  • flexibilně reagovat na sociální situaci – pomoc potřebným

  Zdravotnictví

  • fungující nemocnici – rozvoj turnovské části KNL
  • integrované výjezdové centrum na Vesecku
  • udržet v turnovské nemocnici stávající oddělení a jejich modernizaci
  • dostupnost zubní lékařské péče
 4. Doprava a bezpečnost

  Doprava

  • vytvořit další parkovací kapacity na Koňském trhu
  • možnost bezkontaktní platby za parkování
  • připravit město na nástup elektromobility
  • aktivně podpořit vytěsnění tranzitní dopravy z centra města výstavbou obchvatu S5

  Bezpečnost

  • městskou policii více v ulicích, hlídat rychlost dopravy pomocí technických řešení
  • zvýšit bezpečnost na Turnově II větší přítomností městské policie
  • parkovací dům v širším centru města – Koňský trh nebo parkoviště U Raka
 5. Transparentnost a otevřenost
  • pokračovat ve zveřejňování maxima informací na internetu
  • lepší informovanost občanů pomocí moderních technologií
  • participativní rozpočet – navýšení rozpočtu, zapojení i mladé generace
  • participaci občanů – větší zapojení a podpora občanských aktivit
 6. Místní správa (on-line úřad – smart city)
  • jednoduchý přístup k veřejným informacím přes internet
  • možnost vyřídit úřední úkony přes e-mail za využití osobních certifikátů
  • on-line sledování zpracování požadavku – kontakt na konkrétního úředníka, možnost rychlého doplnění dokumentů apod.
  • rozšířit možnost rezervace termínu pro případ nutné osobní návštěvy na úřadě
 7. Kultura a cestovní ruch
  • dostavbu divadla dle návrhu renomovaného architekta Josefa Pleskota 
  • výstavbu nové knihovny s pomocí dotací
  • moderní technologie v cestovním ruchu – geolokační hry apod.
  • podporu místních spolků – propojení s cestovním ruchem
  • reagovat na moderní trendy v turistice, tím mohou být například certifikované pěší trasy
 8. Životní prostředí
  • rozvíjet systém odpadového hospodářství – propagace re-use centra na sběrném dvoře
  • ekologická řešení na místo biochemických
  • zachovat Dolánky jako rekreační oblast v přírodním stylu – obnovu koupací plochy v Dolánkách
  • využití dešťové vody u nových projektů (zvláště bytových domů), ale i městských budov a stávajících objektů
 

Co se povedlo

Inventura programu 2018 - 2022

 • víme co s vodou!
 • ✅ rekonstrukce ZŠ Mašov, modernizace a opravy školských budov, vestavba šaten na zimním stadionu
 • ✅ zveřejňovat maximum informací na internetu (nový web), lepší informovanost občanů pomocí moderních technologií (mobilní rozhlas), participativní rozpočet (navýšení částky, změna formátu hlasování)
 • ✅ udržet rozumné zadlužení i v covidové době, právní analýzy k vodě a snaha o změnu stanov - ověření si, že cesta je pro Turnov vystoupení z VHS Turnov
 • ✅ opravy komunikací (např. Pekařova, Boženy Němcové) a chodníků
 • ✅ rezervace termínů na určitých odborech
 • ✅ 30 min. parkování zdarma na náměstí
 • ✅ pracoviště OSSZ, podpora nemocnice
 • ✅ záchrana bývalého kina - expozice veteránů (ve výstavbě)
 • ✅ změna systému odpadů - důraz na dostupnost třídění od domu
 • ✅ likvidace plevele párou, mechanicky
 • ✅ příprava projektů: koupací biotop v Dolánkách, divadlo, knihovna, rekonstrukce ulic na Daliměřicích
 

Kdo jsme

1. Mgr. Michal Loukota


2. Ing. Jiří Klápště


3. Mgr. Lenka Meixnerová


4. Jan Lochman


5. Mgr. Blanka Blažková


6. Mgr. Lenka Dékány


7. Petra Holanová


8. Mgr. Markéta Kroupová


9. Andrej Gomzyk


10. MUDr. Miloš Rejmont


11. Petr Kostka, DiS.
učitel ZUŠ Turnov, hudebník

12. Vratislav Hořínek
manažer v průmyslu, trenér hokeje

13. Mgr. Vendula Bičíková
zástupkyně ředitele ZŠ Alešova

14. Bc. František Záleský
manažer oddílu florbalu, student

15. Bc. Zbyněk Báča
projektový manažer

16. PhDr. Jana Brandejsová
psycholožka

17. Karel Šírek
hudební dramaturg KC Turnov

18. Aleš Ressler
pedagog, vedoucí táborů

19. RNDr. Josef Uchytil, DiS. EFP
ředitel Partners market Turnov

20. PhDr. Mgr. Eleonora Tehníková
pedagožka, historička umění

21. Dušan Král
atletický trenér

22. Ing. Zdeněk Romany
podnikatel, důchodce

23. Mgr. Aleš Krejčík
zástupce ředitele ZŠ Žižkova, fotbalista

24. Jan Hrdina
finanční poradce

25. Ing. Michaela Omová
sportovkyně, marketing

26. Ivan Kunetka
kameník

27. MUDr. Daniel Hodík
lékař