Aktuality

07/04/21

PROTO

V podzimních volbách je změna více než nutná! ... See MoreSee Less

26/03/21

PROTO
STANOVISKO PROTO K VZNIKAJÍCÍMU BYTOVÉMU DOMU NA VRCHHŮŘE PO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rozestavěný bytový dům na Vrchhůře má platné stavební povolení, nicméně stavba vzbuzuje velké emoce i některé otázky. Tyto byly projednávány na Radě města (RM) 25. 3. PROTO jasně požadovalo, aby se město přidalo k přezkumnému řízení, zda je stavba v souladu s územním plánem (ÚP). Územní plán stanovuje jasný limit, že stavby ve stávajících lokalitách musí respektovat výškovou hladinu zástavby, tedy okolních domů!  
Usnesení Rady města v tomto znění neprošlo, stejně tak neprošel souhlas s připojením města k žádosti o přezkoumání oprávněnosti odvolání opomenutých účastníků řízení o povolení stavby (majitelů okolních pozemků a domů). Bohužel Nezávislý blok nebyl ochotný vyslyšet naše argumenty! Pro usnesení jsme hlasovali pouze my a Piráti. Přijato bylo pouze usnesení směřující k vrácení problematiky na RM po rozhodnutí odvolání občanů na krajský úřad.
Jaké jsou otázky, které vnímáme jako zásadní a kontroverzní?
1) Obecné principy územního plánu, tzn. jestli jsou jasně nastavené limity výstavby tak, aby k podobným excesům nedocházelo v dalších lokalitách.
2) Odbor rozvoje města (úřad územního plánování) v minulosti navrhoval změnit předmětnou plochu v této lokalitě z bydlení smíšeného (umožňující výstavbu bytových domů) na bydlení rodinné (kdy by mohly být stavěny pouze rodinné domy). Nicméně na základě požadavku vedení města Turnova v roce 2018 (který nám nebyl dosud znám!) byla možnost výstavby bytových domů U Tří svatých zachována, vše odsouhlasil i městský architekt! Ponecháním bylo myšleno ponechat možnost podlažnosti dvou nadzemních podlaží + ustupující podlaží s odůvodněním, že nižší bytové domy by nebyly finančně rentabilní.
3) Stavební úřad s vysokou mírou jistoty rozhodl o povolení bytového domu bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody (odboru životního prostředí), který měl posoudit vliv tohoto záměru na krajinný ráz (tzn. posoudit, zda tato stavba výrazně nenaruší ráz tohoto místa). Pokud nebylo vydáno závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, je vydané stavební povolení v rozporu se zákonem.
Korektně je třeba zmínit, že ze strany města a úřadu územního plánování v čase došlo k určitým změnám k lepšímu využití dané lokality (původně byly povoleny stavby o 4 podlažích).
Co s tím uděláme? Budeme trvat na prověření a případné změně regulativů v daném území a jejich zanesení do změny územního plánu. Budeme trvat na prověření limitů výstavby i v dalších lokalitách (které jsou v platném územním plánu města Turnov) tak, aby se podobně kontroverzní stavby neopakovaly. Budeme vždy stát za občany Turnova, v případě kladného výsledku odvolání občanů ke krajskému úřadu budeme znovu žádat, aby se město přidalo k přezkumného řízení.
za PROTO Mgr. Michal Loukota, radní města Turnov

STANOVISKO PROTO K VZNIKAJÍCÍMU BYTOVÉMU DOMU NA VRCHHŮŘE PO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Rozestavěný bytový dům na Vrchhůře má platné stavební povolení, nicméně stavba vzbuzuje velké emoce i některé otázky. Tyto byly projednávány na Radě města (RM) 25. 3. PROTO jasně požadovalo, aby se město přidalo k přezkumnému řízení, zda je stavba v souladu s územním plánem (ÚP). Územní plán stanovuje jasný limit, že stavby ve stávajících lokalitách musí respektovat výškovou hladinu zástavby, tedy okolních domů!
Usnesení Rady města v tomto znění neprošlo, stejně tak neprošel souhlas s připojením města k žádosti o přezkoumání oprávněnosti odvolání opomenutých účastníků řízení o povolení stavby (majitelů okolních pozemků a domů). Bohužel Nezávislý blok nebyl ochotný vyslyšet naše argumenty! Pro usnesení jsme hlasovali pouze my a Piráti. Přijato bylo pouze usnesení směřující k vrácení problematiky na RM po rozhodnutí odvolání občanů na krajský úřad.

Jaké jsou otázky, které vnímáme jako zásadní a kontroverzní?

1) Obecné principy územního plánu, tzn. jestli jsou jasně nastavené limity výstavby tak, aby k podobným excesům nedocházelo v dalších lokalitách.
2) Odbor rozvoje města (úřad územního plánování) v minulosti navrhoval změnit předmětnou plochu v této lokalitě z bydlení smíšeného (umožňující výstavbu bytových domů) na bydlení rodinné (kdy by mohly být stavěny pouze rodinné domy). Nicméně na základě požadavku vedení města Turnova v roce 2018 (který nám nebyl dosud znám!) byla možnost výstavby bytových domů U Tří svatých zachována, vše odsouhlasil i městský architekt! Ponecháním bylo myšleno ponechat možnost podlažnosti dvou nadzemních podlaží + ustupující podlaží s odůvodněním, že nižší bytové domy by nebyly finančně rentabilní.
3) Stavební úřad s vysokou mírou jistoty rozhodl o povolení bytového domu bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody (odboru životního prostředí), který měl posoudit vliv tohoto záměru na krajinný ráz (tzn. posoudit, zda tato stavba výrazně nenaruší ráz tohoto místa). Pokud nebylo vydáno závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, je vydané stavební povolení v rozporu se zákonem.

Korektně je třeba zmínit, že ze strany města a úřadu územního plánování v čase došlo k určitým změnám k lepšímu využití dané lokality (původně byly povoleny stavby o 4 podlažích).

Co s tím uděláme? Budeme trvat na prověření a případné změně regulativů v daném území a jejich zanesení do změny územního plánu. Budeme trvat na prověření limitů výstavby i v dalších lokalitách (které jsou v platném územním plánu města Turnov) tak, aby se podobně kontroverzní stavby neopakovaly. Budeme vždy stát za občany Turnova, v případě kladného výsledku odvolání občanů ke krajskému úřadu budeme znovu žádat, aby se město přidalo k přezkumného řízení.

za PROTO Mgr. Michal Loukota, radní města Turnov
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

Je to hnus,😭

Hocke by měl jít konečně do ....

A to se teprve těšte až bude další nový stavební zákon.

Ať pak hlavě nezapomenou na úřadě diktovat lidem z Turnova, jak mají stavět, jak to má být a jakou barvu plotu, oken a dveří můžou vlastně mít 🙈protože tohle je těžký výsměch všem, co se handrkovali o povolení skrz blbej detail na stavbě!! A že jim to budou lidi sakra předhazovat, jestli tohle dílo dokonají!!

Bohužel je to tak. Také mnou Piráti Turnov navrhované usnesení, aby se město přidalo k žádosti o přezkoumání oprávněnosti odvolání opomenutých účastníků řízení o povolení stavby nebylo radou města přijato 😕. Děkuji PROTO za podporu.

Zkrátka ,tam tenhle barák nemá co dělat, je to hrůza. Možná bude hezký. ale ne tam.

Michale, za mě dva pohledy, první krajinný ráz zlikvidovalo sídliště, ale ještěže stojí, druhý - je dobře, že se o tom staráte, takových lokalit je ve městě ještě několik a zájmy jsou různé....ono pro někoho něco je a pro jiného není, to se ovšem všeobecný společenský trend v ČR - vakcíny, lístky na fotbal atp. :) až zničíme protekcionalismus, pak bude líp

Díky, aspoň někdo má zájem tento problém řešit!

Alespoň vidíte kdo nás jak zastupuje. Zde to není o stranách ale o lidech. Děkuji alespoň za snahu.

Skautík se omluvil, tak proč se to pořád vytahuje na povrch? :-)

Smutný příběh odpovědných turnovských politiků, kteří tomu dali zelenou. Třeba je za to něco bude pálit 😏

Spousta

Koukám, že je to všude stejné.. u nás v Pocernicích se zase vesele mění územní plány podle přání investorů, nepohodlným se nastavují nesplnitelné podminky, nebo se požadují přímo nehorázné ústupky tak, aby si přátelé uřadu mohli zamnout ty špinavé pracičky..fuj

Otazka je jedna !!! Kdo je majitelem stavby ???? Asi ma kamarada na vyboru, ze to povolily, ostuda mesta ostuda vedeni vyboru ,

Nabízí se otázka kolik z 9 členů Rady se nechtělo připojit a že to nebylo "jen tak bez všimného" Ani opomíjení účastníků řízení snad není běžné🤔

A kdo je majitelem domu ?? Obycejny clovek to neni ,,

A stejně s tím nikdo nehne🙄

+ View more comments

 

Co chceme

PROTO dala dohromady skupina lidí, turnovských patriotů, kterým není jedno, jak se v jejich městě žije.
Mají podobné názory a chtějí pracovat ve prospěch rozvoje svého města a jeho obyvatel.

CO VŠECHNO CHCEME

 1. Transparentnost a otevřenost
  • zveřejňovat maximum informací na internetu
  • lepší informovanost občanů pomocí moderních technologií
  • participativní rozpočet – transparentnější hlasování, 2+, 1-, větší zapojení občanů – lepší komunikace/marketing/koordinace
  • participaci občanů – větší zapojení a podpora občanských aktivit
 2. Hospodaření města
  • vyrovnané hospodaření, které nezatíží budoucí generace, bez klientelistických vazeb
  • mít ve svých rukou cenu vody a péči o vodní infrastrukturu
  • podpořit bytovou výstavbu
  • řádnou péči o stávající majetek
 3. Místní správa (on-line úřad – smart city)
  • jednoduchý přístup k veřejným informacím přes internet
  • možnost vyřídit úřední úkony přes e-mail za využití osobních certifikátů
  • on-line sledování zpracování požadavku – kontakt na konkrétního úředníka, možnost rychlého doplnění dokumentů apod.
  • rozšířit možnost rezervace termínu pro případ nutné osobní návštěvy na úřadě
  • okres Turnov
 4. Doprava a bezpečnost

  Doprava

  • 30 min. parkování zdarma na placených stáních, u nemocnice první 4h zdarma
  • platnost parkovacího lístku na celém území města, stejnou cenu u různých způsobů platby parkování
  • zavést ve špičkách bezplatnou hromadnou dopravu po 15 až 20 minutách

  Bezpečnost

  • přidat finanční prostředky městské policii, aby byla více v ulicích
  • zvýšit bezpečnost na Turnově II větší přítomností městské policie
  • parkovací dům v širším centru města
  • aktivně prosazovat obchvat Turnova
 5. Sociální věci a zdravotnictví

  Sociální věci

  • detašované pracoviště pro OSSZ
  • podporu mezigeneračních setkávání
  • startovací byty pro mladé

  Zdravotnictví

  • fungující nemocnici – výhody fúze s KNL nezpochybňujeme, jako akcionáři ale chceme lepší přehled o financování a využití příspěvku, který jde z městského rozpočtu. Navíc odmítáme jen tiše přihlížet suplování role státu za peníze města…
  • udržet v turnovské nemocnici stávající oddělení
  • dostupnou pohotovost, i zubní v Turnově
 6. Vzdělávání a sport

  Vzdělávání

  • podpořit inovativní metody výuky
  • rekonstrukci ZŠ Mašov a opravy dalších školních budov
  • podpořit společné vzdělávání a spolupráci školy a rodiny
  • partnerský přístup zřizovatele k ředitelům příspěvkových organizací
  • podpořit výuku technických a praktických předmětů

  Sport

  • novou sportovní halu
  • zajistit fungování sportovní komise
  • modernizaci stadionu na Turnově II
  • transparentnější financování mladých sportovců
  • větší podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže
  • venkovní posilovnu v Dolánkách v místě bývalého koupaliště
  • přístavbu šaten na hokejovém stadionu
 7. Kultura a cestovní ruch
  • přístavbu divadla, zřídit pěší zónu na Trávnicích, záchranu a využití bývalého kina
  • moderní technologie v cestovním ruchu – geolokační hry apod.
  • podporu místních spolků – propojení s cestovním ruchem
  • trasovat cyklostezky v zájmu cyklistů, nikoliv podle lobistických zájmů
  • reagovat na moderní trendy v turistice, tím mohou být například certifikované pěší trasy
  • možnost místních a začínajících kapel zahrát si před Střelnicí
 8. Životní prostředí
  • zavést motivační systém svozu odpadů podle hesla “Netřídíš – zaplatíš”
  • ekologická řešení na místo biochemických
  • zachovat Dolánky jako rekreační oblast v přírodním stylu
  • využití dešťové vody u nových projektů (zvláště bytových domů)
  • podpořit zavedení sdílených (elektro)kol

Kdo jsme

1. Jiří Mikula


2. Mgr. Michal Loukota


3. RNDr. Josef Uchytil, DiS.


4. Petra Holanová


5. Jan Lochman


6. Ivan Kunetka


7. Ing. Petr Soudský


8. Mgr. Blanka Blažková


9. Bc. Zbyněk Báča


10. Mgr. Pavel Mlejnek


11. Ing. Jiří Klápště
vedoucí Správy CHKO Český ráj

12. PhDr. Jana Brandejsová
psycholožka

13. Karel Šírek
hudební dramaturg KCT

14. MUDr. Zdeněk Rossmann
lékař

15. Pavel Hlubuček
trenér in-line

16. Mgr. Vendula Bičíková
učitelka

17. Dušan Král
atletický trenér

18. Mgr. Aleš Krejčík
zástupce ředitele školy, sportovec

19. Mgr. Karel Štrincl
organizátor školních sport. soutěží

20. Jaromír Mastník
podnikatel

21. PhDr. Mgr. Eleonora Tehníková
učitelka, výtvarnice

22. Mgr. Zuzana Šreiberová
lékárnice

23. Ing. Zdeněk Romany
podnikatel

24. Jan Zima
student

25. Ing. Jan Konejl
podnikatel

26. Ing. Michaela Omová
sportovkyně, marketing

27. MUDr. Daniel Hodík
lékař