Aktuality

18/04/19

PROTO
Náš zastupitel Pavel Mlejnek se zamýšlí nad podporou cestovního ruchu v Turnově.

Jak už téměř před sto lety pravil známý světoběžník Josef Kořenský, ani já neznám v naší republice žádnou podobnou oblast, kde by na tak malém území bylo soustředěno tolik přírodních krás a historických pamětihodností. Není se proto co divit, že do Českého ráje každoročně zavítají desítky tisíc návštěvníků. Naše město je přirozeným centrem této oblasti, cestovní ruch pro něj znamená významnou ekonomickou aktivitu. Vznik nového dotačního fondu pro podporu cestovního ruchu vítám, ačkoli se domnívám, že nabídka doplňkových aktivit, zážitkové turistiky a prezentace regionálních potravin je dostatečná. Podíl na tom mají mnozí zdejší podnikatelé, Regionální turistické informační centrum a Muzeum Českého ráje. Řemeslnické trhy a plejáda akcí v Kamenářském domě a na Dlaskově statku patří dlouhodobě mezi to nejlepší z nabízeného.
Podstatnou část návštěvníků našeho regionu tvoří horolezci. Škoda, že se do začátku letošní turistické sezony nepodaří otevřít expozici dějin horolezectví, která v nabídce muzea opravdu chyběla. Začátkem září se dočkáme! Kamkoliv na svých cestách zavítám, cením si existence různých naučně-vzdělávacích stezek. Jsem rád, že se mohu podílet na přípravě stezky věnované našemu významnému rodákovi, profesoru Josefu Pekařovi – historikovi a rektorovi Karlovy univerzity, jehož 150. výročí narození si v příštím roce připomeneme.
Už několik turistických sezon významně rozšiřuje nabídku sportovně-rekreačních aktivit areál v Maškově zahradě. Myslím ale, že zde znatelně chybí ubytovací kapacita hotelového typu a s ním spojená pobočka infocentra. V propagaci Turnova a Českého ráje bych, vedle pokračování v účasti na předních veletrzích cestovního ruchu, sázel na kvalitní přehledné weby a mobilní aplikace v různých jazykových mutacích.

Náš zastupitel Pavel Mlejnek se zamýšlí nad podporou cestovního ruchu v Turnově.

"Jak už téměř před sto lety pravil známý světoběžník Josef Kořenský, ani já neznám v naší republice žádnou podobnou oblast, kde by na tak malém území bylo soustředěno tolik přírodních krás a historických pamětihodností. Není se proto co divit, že do Českého ráje každoročně zavítají desítky tisíc návštěvníků. Naše město je přirozeným centrem této oblasti, cestovní ruch pro něj znamená významnou ekonomickou aktivitu. Vznik nového dotačního fondu pro podporu cestovního ruchu vítám, ačkoli se domnívám, že nabídka doplňkových aktivit, zážitkové turistiky a prezentace regionálních potravin je dostatečná. Podíl na tom mají mnozí zdejší podnikatelé, Regionální turistické informační centrum a Muzeum Českého ráje. Řemeslnické trhy a plejáda akcí v Kamenářském domě a na Dlaskově statku patří dlouhodobě mezi to nejlepší z nabízeného.
Podstatnou část návštěvníků našeho regionu tvoří horolezci. Škoda, že se do začátku letošní turistické sezony nepodaří otevřít expozici dějin horolezectví, která v nabídce muzea opravdu chyběla. Začátkem září se dočkáme! Kamkoliv na svých cestách zavítám, cením si existence různých naučně-vzdělávacích stezek. Jsem rád, že se mohu podílet na přípravě stezky věnované našemu významnému rodákovi, profesoru Josefu Pekařovi – historikovi a rektorovi Karlovy univerzity, jehož 150. výročí narození si v příštím roce připomeneme.
Už několik turistických sezon významně rozšiřuje nabídku sportovně-rekreačních aktivit areál v Maškově zahradě. Myslím ale, že zde znatelně chybí ubytovací kapacita hotelového typu a s ním spojená pobočka infocentra. V propagaci Turnova a Českého ráje bych, vedle pokračování v účasti na předních veletrzích cestovního ruchu, sázel na kvalitní přehledné weby a mobilní aplikace v různých jazykových mutacích."
... See MoreSee Less

30/03/19

PROTO
Jak řekl Václav Havel: „Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice. Citlivost ke konkrétní situaci, ke konkrétnímu člověku.

Euro, Tatry a Čaputová, to vše teď Slovensku závidíme. 🇸🇰

Jak řekl Václav Havel: „Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice. Citlivost ke konkrétní situaci, ke konkrétnímu člověku.

Euro, Tatry a Čaputová, to vše teď Slovensku závidíme. 🇸🇰
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

Já jim to nezávidím,já jim to přeji😍

28/03/19

PROTO

Situace kolem VHS Turnov ... See MoreSee Less

 

Co chceme

PROTO dala dohromady skupina lidí, turnovských patriotů, kterým není jedno, jak se v jejich městě žije.
Mají podobné názory a chtějí pracovat ve prospěch rozvoje svého města a jeho obyvatel.

CO VŠECHNO CHCEME

 1. Transparentnost a otevřenost
  • zveřejňovat maximum informací na internetu
  • lepší informovanost občanů pomocí moderních technologií
  • participativní rozpočet – transparentnější hlasování, 2+, 1-, větší zapojení občanů – lepší komunikace/marketing/koordinace
  • participaci občanů – větší zapojení a podpora občanských aktivit
 2. Hospodaření města
  • vyrovnané hospodaření, které nezatíží budoucí generace, bez klientelistických vazeb
  • mít ve svých rukou cenu vody a péči o vodní infrastrukturu
  • podpořit bytovou výstavbu
  • řádnou péči o stávající majetek
 3. Místní správa (on-line úřad – smart city)
  • jednoduchý přístup k veřejným informacím přes internet
  • možnost vyřídit úřední úkony přes e-mail za využití osobních certifikátů
  • on-line sledování zpracování požadavku – kontakt na konkrétního úředníka, možnost rychlého doplnění dokumentů apod.
  • rozšířit možnost rezervace termínu pro případ nutné osobní návštěvy na úřadě
  • okres Turnov
 4. Doprava a bezpečnost

  Doprava

  • 30 min. parkování zdarma na placených stáních, u nemocnice první 4h zdarma
  • platnost parkovacího lístku na celém území města, stejnou cenu u různých způsobů platby parkování
  • zavést ve špičkách bezplatnou hromadnou dopravu po 15 až 20 minutách

  Bezpečnost

  • přidat finanční prostředky městské policii, aby byla více v ulicích
  • zvýšit bezpečnost na Turnově II větší přítomností městské policie
  • parkovací dům v širším centru města
  • aktivně prosazovat obchvat Turnova
 5. Sociální věci a zdravotnictví

  Sociální věci

  • detašované pracoviště pro OSSZ
  • podporu mezigeneračních setkávání
  • startovací byty pro mladé

  Zdravotnictví

  • fungující nemocnici – výhody fúze s KNL nezpochybňujeme, jako akcionáři ale chceme lepší přehled o financování a využití příspěvku, který jde z městského rozpočtu. Navíc odmítáme jen tiše přihlížet suplování role státu za peníze města…
  • udržet v turnovské nemocnici stávající oddělení
  • dostupnou pohotovost, i zubní v Turnově
 6. Vzdělávání a sport

  Vzdělávání

  • podpořit inovativní metody výuky
  • rekonstrukci ZŠ Mašov a opravy dalších školních budov
  • podpořit společné vzdělávání a spolupráci školy a rodiny
  • partnerský přístup zřizovatele k ředitelům příspěvkových organizací
  • podpořit výuku technických a praktických předmětů

  Sport

  • novou sportovní halu
  • zajistit fungování sportovní komise
  • modernizaci stadionu na Turnově II
  • transparentnější financování mladých sportovců
  • větší podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže
  • venkovní posilovnu v Dolánkách v místě bývalého koupaliště
  • přístavbu šaten na hokejovém stadionu
 7. Kultura a cestovní ruch
  • přístavbu divadla, zřídit pěší zónu na Trávnicích, záchranu a využití bývalého kina
  • moderní technologie v cestovním ruchu – geolokační hry apod.
  • podporu místních spolků – propojení s cestovním ruchem
  • trasovat cyklostezky v zájmu cyklistů, nikoliv podle lobistických zájmů
  • reagovat na moderní trendy v turistice, tím mohou být například certifikované pěší trasy
  • možnost místních a začínajících kapel zahrát si před Střelnicí
 8. Životní prostředí
  • zavést motivační systém svozu odpadů podle hesla „Netřídíš – zaplatíš“
  • ekologická řešení na místo biochemických
  • zachovat Dolánky jako rekreační oblast v přírodním stylu
  • využití dešťové vody u nových projektů (zvláště bytových domů)
  • podpořit zavedení sdílených (elektro)kol

Kdo jsme

1. Jiří Mikula


2. Mgr. Michal Loukota


3. RNDr. Josef Uchytil, DiS.


4. Petra Holanová


5. Jan Lochman


6. Ivan Kunetka


7. Ing. Petr Soudský


8. Mgr. Blanka Blažková


9. Bc. Zbyněk Báča


10. Mgr. Pavel Mlejnek


11. Ing. Jiří Klápště
vedoucí Správy CHKO Český ráj

12. PhDr. Jana Brandejsová
psycholožka

13. Karel Šírek
hudební dramaturg KCT

14. MUDr. Zdeněk Rossmann
lékař

15. Pavel Hlubuček
trenér in-line

16. Mgr. Vendula Bičíková
učitelka

17. Dušan Král
atletický trenér

18. Mgr. Aleš Krejčík
zástupce ředitele školy, sportovec

19. Mgr. Karel Štrincl
organizátor školních sport. soutěží

20. Jaromír Mastník
podnikatel

21. PhDr. Mgr. Eleonora Tehníková
učitelka, výtvarnice

22. Mgr. Zuzana Šreiberová
lékárnice

23. Ing. Zdeněk Romany
podnikatel

24. Jan Zima
student VŠ

25. Ing. Jan Konejl
podnikatel

26. Ing. Michaela Omová
sportovkyně, marketing

27. MUDr. Daniel Hodík
lékař