Aktuality

05/12/18

PROTO
Na posledním jednání zastupitelstva města Turnov představil pan architekt Pleskot finální projekt dostavby Městského divadla, který se připravuje ke stavebnímu řízení.

Nádherná přístavba bude jistě klenotem přitahujícím pozornost.

Diskuze byla, je a bude o sousedním objektu č.p.151, kde by mohla vzniknout alternativní divadelní scéna.

Etapizace bude stavebně-technicky velmi náročná, i proto prosazujeme realizaci najednou.

Prostor „nové scény“ jednak rozšiřuje možnosti pro divadelníky – a ne jen v průběhu přehlídky Modrý kocour, kdy variabilita uspořádání prostoru a možnost blízkého kontaktu s divákem otevírá nové možnosti modernímu divadlu. 

Prostor ale nebude sloužit pouze divadlu – po té, co se klubová scéna Kulturního centra Střelnice obětovala novému kinu Sféra, v Turnově zcela chybí prostor pro klubová vystoupení kapel všech žánrů – kdo pochybuje o využitelnosti, nechť zavítá na již tradiční podzimní Kulturnov a zjistí, jaké bohatství v Turnově máme a zároveň k němu nemáme odpovídající zázemí – jakkoli je Kulturní centrum šikovné a dokáže v improvizovaných podmínkách cokoli, nabízí se nám nyní šance na vytvoření kulturního prostoru, kde improvizovat budou moci spíše umělci než pořadatel akce 😉

Na posledním jednání zastupitelstva města Turnov představil pan architekt Pleskot finální projekt dostavby Městského divadla, který se připravuje ke stavebnímu řízení.

Nádherná přístavba bude jistě klenotem přitahujícím pozornost.

Diskuze byla, je a bude o sousedním objektu č.p.151, kde by mohla vzniknout alternativní divadelní scéna.

Etapizace bude stavebně-technicky velmi náročná, i proto prosazujeme realizaci najednou.

Prostor „nové scény“ jednak rozšiřuje možnosti pro divadelníky – a ne jen v průběhu přehlídky Modrý kocour, kdy variabilita uspořádání prostoru a možnost blízkého kontaktu s divákem otevírá nové možnosti modernímu divadlu.

Prostor ale nebude sloužit pouze divadlu – po té, co se klubová scéna Kulturního centra Střelnice obětovala novému kinu Sféra, v Turnově zcela chybí prostor pro klubová vystoupení kapel všech žánrů – kdo pochybuje o využitelnosti, nechť zavítá na již tradiční podzimní Kulturnov a zjistí, jaké bohatství v Turnově máme a zároveň k němu nemáme odpovídající zázemí – jakkoli je Kulturní centrum šikovné a dokáže v improvizovaných podmínkách cokoli, nabízí se nám nyní šance na vytvoření kulturního prostoru, kde improvizovat budou moci spíše umělci než pořadatel akce 😉
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

To je úžasné. 😍 Je to moderní a ta takzvaná živá část budovy vypadá nádherně. Doufám, že se tento projekt zrealizuje v aktuálním provedení. 🙏🏼🥰

Tak kéž by dopadl ten klub.

Co bude s domem č. p. 151? Bude se bourat a stavět nový či jen opravovat?

Cena 93 000 000,- je už konečná? 😯😭

03/12/18

PROTO
Počasí rozsvícení vánočního stromu v Turnově nepřálo, přesto měli účastníci dobrou náladu :-) První adventní svíci zapálili místostarosta za PROTO Jiří Mikula a starosta města za Nezávislý blok Turnov Tomáš Hocke. Přejeme všem hezký advent.

Foto: zdroj TvA

Počasí rozsvícení vánočního stromu v Turnově nepřálo, přesto měli účastníci dobrou náladu :-) První adventní svíci zapálili místostarosta za PROTO Jiří Mikula a starosta města za Nezávislý blok Turnov Tomáš Hocke. Přejeme všem hezký advent.

Foto: zdroj TvA
... See MoreSee Less

 

Co chceme

PROTO dala dohromady skupina lidí, turnovských patriotů, kterým není jedno, jak se v jejich městě žije.
Mají podobné názory a chtějí pracovat ve prospěch rozvoje svého města a jeho obyvatel.

CO VŠECHNO CHCEME

 1. Transparentnost a otevřenost
  • zveřejňovat maximum informací na internetu
  • lepší informovanost občanů pomocí moderních technologií
  • participativní rozpočet – transparentnější hlasování, 2+, 1-, větší zapojení občanů – lepší komunikace/marketing/koordinace
  • participaci občanů – větší zapojení a podpora občanských aktivit
 2. Hospodaření města
  • vyrovnané hospodaření, které nezatíží budoucí generace, bez klientelistických vazeb
  • mít ve svých rukou cenu vody a péči o vodní infrastrukturu
  • podpořit bytovou výstavbu
  • řádnou péči o stávající majetek
 3. Místní správa (on-line úřad – smart city)
  • jednoduchý přístup k veřejným informacím přes internet
  • možnost vyřídit úřední úkony přes e-mail za využití osobních certifikátů
  • on-line sledování zpracování požadavku – kontakt na konkrétního úředníka, možnost rychlého doplnění dokumentů apod.
  • rozšířit možnost rezervace termínu pro případ nutné osobní návštěvy na úřadě
  • okres Turnov
 4. Doprava a bezpečnost

  Doprava

  • 30 min. parkování zdarma na placených stáních, u nemocnice první 4h zdarma
  • platnost parkovacího lístku na celém území města, stejnou cenu u různých způsobů platby parkování
  • zavést ve špičkách bezplatnou hromadnou dopravu po 15 až 20 minutách

  Bezpečnost

  • přidat finanční prostředky městské policii, aby byla více v ulicích
  • zvýšit bezpečnost na Turnově II větší přítomností městské policie
  • parkovací dům v širším centru města
  • aktivně prosazovat obchvat Turnova
 5. Sociální věci a zdravotnictví

  Sociální věci

  • detašované pracoviště pro OSSZ
  • podporu mezigeneračních setkávání
  • startovací byty pro mladé

  Zdravotnictví

  • fungující nemocnici – výhody fúze s KNL nezpochybňujeme, jako akcionáři ale chceme lepší přehled o financování a využití příspěvku, který jde z městského rozpočtu. Navíc odmítáme jen tiše přihlížet suplování role státu za peníze města…
  • udržet v turnovské nemocnici stávající oddělení
  • dostupnou pohotovost, i zubní v Turnově
 6. Vzdělávání a sport

  Vzdělávání

  • podpořit inovativní metody výuky
  • rekonstrukci ZŠ Mašov a opravy dalších školních budov
  • podpořit společné vzdělávání a spolupráci školy a rodiny
  • partnerský přístup zřizovatele k ředitelům příspěvkových organizací
  • podpořit výuku technických a praktických předmětů

  Sport

  • novou sportovní halu
  • zajistit fungování sportovní komise
  • modernizaci stadionu na Turnově II
  • transparentnější financování mladých sportovců
  • větší podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže
  • venkovní posilovnu v Dolánkách v místě bývalého koupaliště
  • přístavbu šaten na hokejovém stadionu
 7. Kultura a cestovní ruch
  • přístavbu divadla, zřídit pěší zónu na Trávnicích, záchranu a využití bývalého kina
  • moderní technologie v cestovním ruchu – geolokační hry apod.
  • podporu místních spolků – propojení s cestovním ruchem
  • trasovat cyklostezky v zájmu cyklistů, nikoliv podle lobistických zájmů
  • reagovat na moderní trendy v turistice, tím mohou být například certifikované pěší trasy
  • možnost místních a začínajících kapel zahrát si před Střelnicí
 8. Životní prostředí
  • zavést motivační systém svozu odpadů podle hesla „Netřídíš – zaplatíš“
  • ekologická řešení na místo biochemických
  • zachovat Dolánky jako rekreační oblast v přírodním stylu
  • využití dešťové vody u nových projektů (zvláště bytových domů)
  • podpořit zavedení sdílených (elektro)kol

Kdo jsme

1. Jiří Mikula


2. Mgr. Michal Loukota


3. RNDr. Josef Uchytil, DiS.


4. Petra Holanová


5. Jan Lochman


6. Ivan Kunetka


7. Ing. Petr Soudský


8. Mgr. Blanka Blažková


9. Bc. Zbyněk Báča


10. Mgr. Pavel Mlejnek


11. Ing. Jiří Klápště
vedoucí Správy CHKO Český ráj

12. PhDr. Jana Brandejsová
psycholožka

13. Karel Šírek
hudební dramaturg KCT

14. MUDr. Zdeněk Rossmann
lékař

15. Pavel Hlubuček
trenér in-line

16. Mgr. Vendula Bičíková
učitelka

17. Dušan Král
atletický trenér

18. Mgr. Aleš Krejčík
zástupce ředitele školy, sportovec

19. Mgr. Karel Štrincl
organizátor školních sport. soutěží

20. Jaromír Mastník
podnikatel

21. PhDr. Mgr. Eleonora Tehníková
učitelka, výtvarnice

22. Mgr. Zuzana Šreiberová
lékárnice

23. Ing. Zdeněk Romany
podnikatel

24. Jan Zima
student VŠ

25. Ing. Jan Konejl
podnikatel

26. Ing. Michaela Omová
sportovkyně, marketing

27. MUDr. Daniel Hodík
lékař